Qëndër kursesh dhe pregatitjesh për 9-vjeçare dhe gjimnaz

Shiko Programet

Programet

l

PAS SHKOLLE

Programi “Pas Shkolle” konsiston në zgjidhjen e detyrave dhe paqartësive të ndryshme për nxënësit nga klasa 1-rë në klasë te 9të.

Akademia ka kushte bashkekohore dhe është në përputhje të gjitha rregullave të vëna nga Ministria Arsimit për COVID-19.

Kurse Matematike dhe Fizike Klasa 5-9

Kurse në Matematikë dhe Fizikë per nxënësit nga klasa 5-të në klasë të 9-të. Çdo paqartësi dhe vështirësi e lëndëve bëhet më e lehtë pranë Akademisë sonë.
Individual apo Grup në bazë të dëshirës suaj.

Akademia ka kushte bashkekohore dhe është në përputhje të gjitha rregullave të vëna nga Ministria Arsimit për COVID-19.

N

Përgatitje për provimet e Minimaturës

Akademia ofron dhe përgatitje për provimet e Minimaturës në Gjuhë-Letërsi dhe Matematikë.

Akademia ka kushte bashkëkohore dhe është në përputhje të gjitha rregullave të vëna nga Ministria Arsimit për COVID-19.

Gjuhë të huaja Anglisht; Italisht; Gjermanisht; Spanjisht

Akademia ofron gjithashtu gjuhë të huaja si Anglisht; Gjermanisht; Italisht; Spanjisht grupe ose individual për fëmijë. 

Akademia ka kushte bashkëkohore dhe është në përputhje të gjitha rregullave të vëna nga Ministria Arsimit për COVID-19.

Kurse Matematikë-Fizike Viti I-III Gjimnaz

Kurse në Matematikë dhe Fizikë për nxënësit nga Viti I Gjimnaz në Vit të III. Çdo paqartësi dhe vështirësi e lëndëve bëhet më e lehtë pranë Akademisë sonë.
Individual apo Grup në bazë të dëshirës suaj.

Akademia ka kushte bashkëkohore dhe është në përputhje të gjitha rregullave të vëna nga Ministria Arsimit për COVID-19.

Kurse Kimi- Biologji Viti I-III Gjimnaz

Kurse në Kimi-Biologji për nxënësit nga Viti I Gjimnaz në Vit të III. Çdo paqartësi dhe vështirësi e lëndëve bëhet më e lehtë pranë Akademisë sonë.
Individual apo Grup në bazë të deshirës suaj.

Akademia ka kushte bashkëkohore dhe është në përputhje të gjitha rregullave të vëna nga Ministria Arsimit për COVID-19.

Pregatitje për Provimet e Maturës

Akademia ofron dhe Pregatitje për Provimet e Maturës bazë dhe ato me zgjedhje. Individual apo grup në bazë të dëshirës suaj.

Akademia ka kushte bashkëkohore dhe është në përputhje të gjitha rregullave të vëna nga Ministria Arsimit për COVID-19.

 

Gjuhë të huaja Anglisht; Gjermanisht; Italisht; Spanjisht

Gjuhë të huaja si Anglisht; Gjermanisht; Spanjisht; Italisht. 

Akademia ka kushte bashkëkohore dhe është në përputhje të gjitha rregullave të vëna nga Ministria Arsimit për COVID-19.

|

Pse të zgjidhni akademinë tonë?

Sepse motoja jonë është
Asgjë nuk është e pamundur, bashkë do t’ja dalim! 

Qender Studimi Durres, Akademia Progress
Translate »